Thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2012

Rượu Sâu Chít


Rượu Sâu Chít
Thành phần: Sâu Chít tươi: 0,2Kg (Khoảng 260 con Sâu Chít)
Rượu Ngon Việt Nam (Rượu nếp cái hoa vàng Phú Lộc, trưng cất theo phương pháp cổ truyền, rượu được ủ 1 năm mới ngâm Sâu Chít) 3L
Giá: 1,1triệu VN/bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét